Theo chương trình tại New Brunswick tạo điều kiện định cư cho những ứng viên đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động định cư Canada theo diện tay nghề. Theo chính sách đề cử của tỉnh New Brunswick (PNP), bạn có thể đạt đủ điều kiện theo một trong hai dòng sau: được lời mời công việc Job offer Applicants, có gia đình tại New Brunswick hỗ trợ Family Support Applicants.Chương trình Job offer applicants:

Để có thể định cư theo dòng này, ta phải:

- Có lời mời việc làm từ một nhà tuyển dụng có trụ sở tại New Brunswick. Nhà tuyển dụng cần chứng minh rằng họ đang khó khăn trong việc tìm kiếm các kỹ năng này trong thị trường lao động tại
ở địa phương.

- Có tối thiểu 50 điểm trên Thang tính điểm (các yêu cầu là độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm kinh doanh, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng).

- Phải ký một hợp đồng để định cư lâu dài tại New Brunswick.

Dòng Family Support Applicants:

Để di trú theo loại này, người nộp hồ sơ phải:

- Có 1 người trong gia đình với người sinh sống tại New Brunswick;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lao động liên tục trong nghề nghiệp dự định ở New Brunswick;

- Có trình độ giáo dục cần để thỏa mãn trong công việc dự tính.

- Chứng minh đủ tài sản để định cư ở New Brunswick.

- Cần phải ký một hợp đồng để định cư vĩnh viễn ở New Brunswick.

Người bảo lãnh tại Canada cần phải:

- Là công dân của Canada hoặc thường trú nhân.

- Hoạt động kinh doanh ở New Brunswick hay làm việc tại New Brunswick ít nhất 12 tháng liền.

- Phải tự tài trợ cho chính bản thân họ.Để hiểu chi tiết về những hình thức định cư cũng như là được tư vấn tận tình nhất, hãy liên hệ ngay với Công ty định cư Canada theo số điện thoại: 094 147 9988 để được hỗ trợ miễn phí.