quá trình phát triển của cây piano cơ ở nước ta còn rất non trẻ, du nhập vào

nước ta từ đầu thế kỷ XX và được đưa vào chính thức giảng dạy trong các cơ sở giảng dạy âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1956 với sự thành lập trường Âm nhạc Việt Nam.


Về cây piano cổ điển, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu. Một số tài

liệu nước ngoài rất hữu ích đối với chúng tôi trong quá trình nghiên cứu, bổ sung

thêm tư liệu về phương pháp giảng dạy đàn Piano acoustic phổ thông. Đó là các tập sách

“Nineteenth century Piano music a handbook for pianist” (tạm dịch tài liệuhướng dẫn về âm nhạc Piano thế kỷ XIX dành cho người chơi Piano chuyên nghiệp) của

Kathleen Dale (Oxford university press, 1954), "Practising the Piano" (tạm dịch Thực hành trên piano cổ điển) của Frank Merick (Rockliff Publishing Corporation,1958), “Tips on how to teach effectively” (tạm dịch Cách thức dạy hiệu quả) của S.Hidalgo (Rex Book Store, Manila, Philippines, 1994), A.Nikolaev - "Phương pháp học piano grand" (Nhà xuất bản Âm nhạc, Moscow, 1969), "quá trình nghệ thuật Piano"(Nhà xuất bản Âm nhạc, Moscow, 1976) của Alekseyev, "Thinking as you play" (tạm

dịch Tư duy trong thể hiện) của Sylvia Coats (Indiana University Press, 2006)...

Ở Việt Nam, công trình khoa học đầu tiên tìm tòichuyên sâu cây piano acoustic là luận án tiến sỹ "Nghệ thuật Piano nước ta" năm 1987 (Moscow – Russia)

của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Công trình đã đề cập đến quá trình hình thành và phát

triển của quá trình cây piano acoustic du nhập từ phương Tây vào nước ta, phân tích và đánh giá phương pháp sư phạm qua các giai đoạn từ thời Pháp thuộc cho đến những năm của thập kỷ 80. Với công trình tìm hiểunày, tác giả đã phác họa một cái nhìn toàn cảnh về đời sống âm nhạc nước ta trước thời kỳ "mở cửa" không chỉ trong lĩnh vực