Hướng dẫn đăng ký thủ tục và phát hành hóa đơn điện tử

Bạn cần đăng ký thủ tục và phát hành hóa đơn điện tử? Bạn đã tìm được nhà cung cấp Hóa đơn điện tử chưa? ALPHA TECHNOLOGY sẽ hướng dẫn các bước thủ tục đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử.

Các thủ tục và điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử
1. Những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử:

-Là tổ chức kinh doanh có đủ các điều kiện giao dịch trên nền tảng internet với cơ quan thuế và ngân hàng.
-Có đăng ký và sử dụng chữ ký số (usb token) theo các quy định của Nhà Nước.
-Cơ sở hạ tầng nền tảng internet phải đảm bảo ưu cầu truyền /nhận giữ liệu trên môi trường mạng tốt
-Về nhân sự phải có nền tảng kiến thức tốt trong việc khởi tạo và sử dụng được hóa đơn điện tử.Xem thêm >>>>>https://kekhaidientu.com/bang-bao-gi...n-tu-vnpt.html

2. Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử gồm ba 03 bước đơn giản và nhanh chóng như sau:

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32)

Bước 2: Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục của Thông tư 32)

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

Các bước ở trên đây sẽ được gửi tới cơ quan thuế bằng cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra để gửi cho cơ quan này để cho đỡ mất thời gian.

Lưu ý:

Hiện nay, nhiều nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đã tự viết & chạy “Phần mềm hóa đơn đơn điện tử” cho riêng mình nên khi triển khai hóa đơn điện tử chúng ta sẽ phải đăng ký thêm một bước nữa với phần mềm đó mà doanh nghiệp bạn sẽ sử dụng.

Hãy cho chúng tôi 1 like https://kekhaidientu.com hoặc https://www.facebook.com/kekhaidientu/ nếu bạn thấy bài viết hay.

Và hãy gọi chúng tôi 0934.006.239 khi bạn muốn mua mới token, phần mềm nảo hiểm hay phần mềm hóa đơn điện tử.

Đến với chúng tôi sẽ không mất thời gian của bạn và bạn sẽ không bực bội nữa vì chúng tôi có 1 đội kỹ thuật chuyên nghiệp - nắm vững mọi đường đi của phần mềm, các bước của Tổng cục Thuế. Và phần mềm hóa đơn điện tử AZ INVOICE của chúng tôi được Tổng cục Thuế thông qua và cấp mã xác thưch