PLC Delta DVP-EX2

Tích hợp 4 ngõ Analog input và 2 ngõ Analog output.
Số chân MPU : 20 (8DI/6DO, 4AI/2AO). Số I/O tối đa: 256.
Chương trình thực thi : 16K steps. Thanh ghi dữ liệu: 10k words.
Số cổng truyền thông: tích hợp 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU
Tích hợp hai ngõ Y0 - Y2 làm ngõ ra xung tốc độ cao 100Khz và Y1 - Y3 tốc độ 10Khz độc lập.