Thuế du nhập xe nâng là 0% và thuế VAT là 10% quy định nằm trong chương 84 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành thuộc xe hoặc máy chuyên dùng có mã HS nằm trong các mặt hàng xe nâng, máy xúc, máy đào thuộc nhóm xe hoặc máy.

Xem >>> http://samcovina.com/xe-nang-dien/


Thủ tục nhập khẩu xe nâng

Giấy đăng ký đăng kiểm, theo mẫu:

1 bản chính gồm 3 trang, ký đóng dấu vào chỗ người nhập cảng, và đóng dấu giáp lai 2 trang đầu.

Hóa đơn thương nghiệp:

1 bản chụp Bản công nhận giá trị hàng nhập cảng:

1 bản chính (theo mẫu). chứng thực chất lượng của nhà cung ứng (Certificate of Quality – C/Q) Tài liệu công nghệ Các bước khiến cho thủ tục đăng kiểm xe nâng du nhập

Bước 1: Làm giấy tờ

Bước 2: Nộp giấy má tại Đội kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Bước 3: Cán bộ thu nạp sẽ xem hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy đăng ký đã được cấp số và có dấu công nhận của Đăng kiểm,

Bước 5: Bạn scan giấy đăng ký để truyền cộng tờ khai hải quadich vu sua chua xe nang dien tay dau ha noin.

Bước 6: Mời thẩm tra thực tiễn

Bước 7: Khi cán bộ đăng kiểm tới soát hiện trường Quy tình nhập khẩu Xe Nâng

- Mặt hàng Thiết bị nâng (trừ các thiết bị thuộc bổn phận của Bộ Giao thông chuyên chở) thuộc diện phải rà soát chất lượng.


Xem >>> Container roof panel


Thủ Tục Đăng Kiểm Xe Nâng

- Giấy đăng ký đăng kiểm, theo mẫu: 1 bản chính gồm 3 trang, ký đóng dấu vào chỗ người du nhập, và đóng dấu giáp lai 2 trang đầu.

- Hóa đơn thương mại: 1 bản chụp

- Bản xác nhận giá trị hàng nhập khẩu: 1 bản chính (theo mẫu).

- chứng thực chất lượng của nhà sản xuất (Certificate of Quality - C/Q)

- Tài liệu kỹ thuật


Các bước làm thủ tục đăng kiểm xe nâng nhập cảng

Bước 1: Làm hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Đội kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Bước 3: Cán bộ thu nạp sẽ xem hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy đăng ký đã được cấp số và có dấu xác nhận của Đăng kiểm,

Bước 5: Bạn scan giấy đăng ký để truyền cùng tờ khai thương chính.

Bước 6: Mời soát thực tại

Bước 7: Khi cán bộ đăng kiểm đến thẩm tra hiện trường,

Bước 8: Chờ kết quả đăng kiểm, thường sau 7-10 ngày làm việc.

Xem thêm >>> Xe nâng điện

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA

Cầu Bà Cua đường đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)

Phòng kinh dinh: ĐT: 028 668 59 349