Blogger

Blogger là một dịch vụ xuất bản blog cho phép các blog nhiều người dùng với các mục được đóng dấu thời gian. Nó được phát triển bởi Pyra Labs, được Google mua vào năm 2003. Các blog được lưu trữ bởi Google và thường được truy cập từ một tên miền phụ của blogspot.com. Blog cũng có thể được gắn với một tên miền riêng do người dùng sở hữu bằng cách sử dụng các cơ sở DNS để hướng tên miền đến các máy chủ của Google. Một người dùng có thể có tới 100 blog cho mỗi tài khoản.

Cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2010, Blogger cũng cho phép người dùng xuất bản blog lên máy chủ lưu trữ web của riêng họ, thông qua FTP. Tất cả các blog như vậy phải được thay đổi thành sử dụng tên miền phụ blogspot.com hoặc trỏ tên miền của chúng đến máy chủ của Google thông qua DNS.WordPress

WordPress (WordPress.org) là một hệ thống quản lý nội dung miễn phí và nguồn mở (CMS) dựa trên PHP và MySQL. Các tính năng bao gồm cấu ​​trúc plugin và hệ thống mẫu. Nó được liên kết nhiều nhất với blog, bênh cạnh đó, đồng thời cũng, nhưng cũng hỗ trợ các loại nội dung web khác bao gồm các danh sách gửi mail truyền thống và diễn đàn , thư viện đa phương tiện và cửa hàng trực tuyến. Được sử dụng bởi hơn 60 triệu trang web, bao gồm 30,6% trong số 10 triệu trang web hàng đầu tính đến tháng 4 năm 2018, WordPress là hệ thống quản lý trang web phổ biến nhất được sử dụng. WordPress cũng đã được sử dụng cho các miền ứng dụng khác như hệ thống hiển thị phổ biến (PDS).

WordPress được phát hành vào ngày 27 tháng 5 năm 2003, bởi Matt Mullenweg và Mike Little, với tư cách là một nhánh của b2/cafelog. Phần mềm được phát hành theo giấy phép GPLv2 (hoặc mới hơn).

Để hoạt động, WordPress phải được cài đặt trên một máy chủ web, hoặc một phần của dịch vụ lưu trữ Internet như WordPress.com hoặc máy tính chạy gói phần mềm WordPress.org để tự phục vụ như một máy chủ mạng. Một máy tính cục bộ có thể được người dùng sử dụng cho mục đích học tập và kiểm tra.Tumblr

Tumblr là một tiểu blog và mạng xã hội được thành lập bởi David Karp vào năm 2007, được Yahoo mua lại vào năm 2013. Trang web cho phép người dùng đăng nội dung đa phương tiện và nội dung khác lên blog dạng ngắn. Đồng thời có thể theo dõi blog của những người dùng khác. Các blogger cũng có thể đặt blog của họ ở chế độ riêng tư. Đối với người viết blog, nhiều tính năng của trang web được truy cập thông qua giao diện "bảng điều khiển".

Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2018, Tumblr lưu trữ hơn 450 triệu blog. Tính đến tháng 1 năm 2016, trang web đã có 555 triệu lượt truy cập hàng tháng. Trụ sở công ty được đặt tại Midtown Manhattan, thành phố New York.