Mặc dù tín hiệu thị trường cá tra rất tích cực, vậy nhưng tỉnh An Giang vẫn định hướng phát triển nuôi cá tra phải theo quy hoạch, chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như nuôi phải có liên kết để đảm bảo đầu ra.


Thống kê của Chi cục Thủy sản An Giang cho thấy, diện tích thả nuôi cá tra 9 tháng đầu năm trong tỉnh đạt 1.250 ha, đang trên đà tăng trưởng so các năm trước; ước sản lượng 346.000 tấn. Đặc biệt, diện tích nuôi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 410 ha, diện tích đạt ASC 101,66 ha, GlobalGAP 21,91, VietGAP là 285,13 ha... Diện tích sản xuất cá tra giống 735 ha và đến cuối năm tăng lên gần 1.000 ha, cho sản lượng con giống khoảng 2,1 tỷ con/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 213,4 triệu USD, tăng 23,99% so cùng kỳ năm 2017. Tag: máy sục khí o2-turbine

Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, để ngành hàng cá tra phát triển ổn định như hiện nay và cho những năm tiếp theo, An Giang đang đẩy mạnh nhiều giải pháp như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống, cơ sở nuôi nhằm từng bước nâng cao ý thức trong việc đảm bảo điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng giống, nuôi thương phẩm phục vụ chế biến xuất khẩu. Đồng thời, phát triển thủy sản theo quy hoạch, quy mô sản xuất công nghiệp, sản phẩm thủy sản đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ; cùng đó, gắn bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện phát triển nông nghiệp bền vững nhằm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý chuyên ngành chú trọng phát triển nghề nuôi cá tra theo hướng ổn định về chất lượng, đảm bảo phát triển bền vững, đẩy mạnh việc liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Việc triển khai chương trình giống cá tra 3 cấp An Giang thực hiện bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần gắn kết, cung cấp cá giống chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, thành lập được 2 chi hội sản xuất giống gồm: Chi hội sản xuất giống AFA với 22 hội viên, tổng diện tích ương nuôi là 69,12 ha; Chi hội sản xuất cá giống huyện Châu Phú với tổng số 16 hội viên, tổng diện tích tham gia 31,8 ha; năng lực cung cấp khoảng 800 triệu con giống/năm. Tag: máy o2-turbine

Hiện tại, An Giang đã xây dựng được 4 chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II (đơn vị cung cấp cá bố mẹ); Trung tâm Giống thủy sản An Giang là đơn vị cung cấp cá bột liên kết với đơn vị ương giống. Ông Tuấn cho biết thêm, về sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm cá tra, nông dân tiếp cận được thông tin về thị trường thông qua kênh dự báo của doanh nghiệp về giá cả, chủng loại sản phẩm, nhu cầu, xu hướng tiêu thụ, biến động thị trường, yêu cầu chất lượng sản phẩm để kịp thời cung cấp cho doanh nghiệp và người nuôi. Thực hiện tập huấn hướng dẫn quy trình nuôi cá tra thương phẩm theo các tiêu chuẩn chất lượng như GlobalGAP, ASC, VietGAP, sử dụng con giống cá tra từ hệ thống cung cấp giống 3 cấp đảm bảo cá tra nguyên liệu đáp ứng yêu cầu các nước nhập khẩu, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm cá tra trên thị trường thế giới.

Bên cạnh đó, vận động các doanh nghiệp chế biến thủy sản thành lập chuỗi cung ứng sản phẩm cá tra gắn kết từ sản xuất ương giống đến chế biến xuất khẩu, các công đoạn đều phải được đào tạo nuôi an toàn và chất lượng. Quản lý sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện đồng bộ và gắn kết các khâu trong chuỗi sản xuất đảm bảo chất lượng từ sản xuất giống đến sản phẩm chế biến xuất khẩu. Hỗ trợ vùng nuôi của các doanh nghiệp chế biến chứng nhận nuôi an toàn theo các tiêu chuẩn chất lượng, gắn kết với các hộ nuôi thủy sản theo hình thức chuỗi liên kết nhằm từng bước tăng diện tích nuôi thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn của tỉnh, đồng thời ổn định sản xuất, góp phần phát triển thủy sản An Giang bền vững. Tag: máy sục khí nước thải

Nguồn: 2lua.vn/article/dinh-huong-nuoi-ca-tra-phai-co-lien-ket-5c1c9ad9425cc5c04d8c3544.html