Kinh tế ngày càng phát triển nên đòi hỏi nhu cầu của con người ngày càng tăng cao để phục vụ cho nhu cầu giải trí của con người. Từ khi có sự xuất hiện của dòng điện thoại IP thì hầu hết con người đều lựa chọn dòng điện thoại này để sử dụng. bởi thế nếu phải lắp đặt hàng ngàn chiếc điện thoại IP trong một ngày vô cùng áp lực. nên đã có sự xuất hiện của giải pháp Auto-Provisioning là một trong những phương án dễ sử dụng nhất, giúp đỡ cho quá trình lắp đặt diễn ra một cách nhanh chóng hơn so với cách thông thường. Dưới đây là các thông tìn về cấu hình cho điện thoại (Auto-Provisioning).

lap dat tong dai noi bo

Thế nào là cấu tình tự động cho điện thoại IP (Auto-Provisioning)

nếu như đã sử dụng cấu hình Auto-Provisioning bạn có thể đơn giản tiết kiệm được một khoảng thời gian tương đối lớn. Vì là cấu hình điện thoại tự động nên hầu hết tất cả một số thông tin của người dùng có thể tự động được nhập vào tổng đài thông qua giao diện web trung tâm. Nhưng nếu như muốn nhập thông tin thì yêu cầu phải có địa chỉ MAC của điện thọai IP, phần mở rộng mong muốn và ID người gọi được hiển thị trên màn hình điện thoại của bên gọi.

bởi lẽ điện thoại IP sử dụng cấu hình thông qua mạng nội bộ và cấu hình điện thoại tập trung cần nó đem lại điểm tốt là sẽ giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Hơn nữa một khi đã sử dụng cấu hình tự động cho điện thoại IP người dùng có thể đơn giản cho việc cập nhật điện thoại hay thiết lập những cấu hình đặc biệt trở cần đơn giản hơn nhờ sự tập trung này.

Cơ chế hoạt động của cấu hình tự động cho điện thoại IP

nếu như muốn sử dụng cấu hình tự động cho điện thoại IP bạn cần tạo một tài khoản điện thoại mới trong giao diện web của hệ thống điện thoại IP. Sau đó bạn hãy tiến hành lưu cấu hình điện thoại trên 5 hệ thống điện thoại IP, tiếp theo hãy khởi động lại điện thoại IP để làm cho nó gửi yêu cầu cấu hình và cuối cùng nhận được một vài tập tin cấu hình từ hệ thống điện thoại IP. Khi bạn đã sử dụng điện thoại của bạn với một hệ thống điện thoại khác trước đó 5 mặc định khi sản xuất trước khi bắt đầu quá trình cấu hình. 5 tập tin cấu hình nhận được thay đổi từ điện thoại này tới điện thoại kia.

tong dai dien thoai noi bo

Có một cách thức khác để tự động cấu hình một điện thoại IP là sử dụng cấu hình dò tìm điện thoại tự động WorldfonePBX .