Chia sẻ những bí quyết luận đoán lá số xem bói phần tiếp theo
xem thêm
Sách số nào cũng chỉ khi xem một cung thì buộc phải xem phối hợp: cung chính, hai cung tam hợp, cung xung chiếu và cung nhị hợp, đa số là 5 cung cùng một lúc để giải đoán.
mang quan niệm còn định hình trật tự ưu tiên hoặc xếp đặt ra trị giá tỷ lệ cho cung chiùnh là quan trọng nhất, thứ nhì là cung xung chiếu, đồ vật ba mới đến hai cung tam chiếu với cung chính and sau rốt là cung nhị hợp. Sự đánh giá này nhằm mục đích phân định đc các ảnh hưởng nào là trực tiếp and tác động nào là gián tiếp để giúp cho việc giải đoán đc rõ ràng and đầy đủ hơn.
xem ngay
Riêng theo cụ Thiên Lương thì cơ bản chính yếu của 1 cung chỉ có 1 cung chính và hai cung tam hợp. Cung nhị hợp (tương sinh) chỉ phụ thêm bổ túc cho cung chính. Còn cung xung chiếu (tương khắc) tuyệt đối đó là kẻ địch.
xem ngay
dưới đây là 4 bảng Tam Hợp trong tu vi:

Sở dĩ không có tam hợp hành Thổ vì trong 4 tam hợp bên trên đều có hành Thổ làm căn nguyên để cho Tứ Sinh (Dần-Thân-Tỵ-Hợi) phát nguồn bồi đắp cho Tứ Chính (Tý-Ngọ-Mão-Dậu) được đầy đủ ấm no để trở thành những hành chính trong tam hợp.

Theo Dịch học, hành Thổ là xuất xứ xuất hành ra những hành khác, rồi tập trung về lại xuất xứ trung ương, hành Thổ phối hợp cùng 4 hành Kim-Mộc-Thủy-Hỏa thành 4 cục diện, là thế tam hợp căn bản của tử vi phong thủy Đẩu Số.

phán xét về bảng Tam Hợp dưới đây sẽ thấy trong những cục diện gồm sở hữu 3 hành, tuy không giống nhau nhưng cùng đồng minh có nhau thành một hành chung, để cộng những cục diện khác tranh đua biến đổi sinh khắc cho nhau.

ngoài những, theo cụ việt Viêm Tử thì cần được nhận biết tới hai chiều thuận nghịch theo quy lý âm dương của tam hợp cục nữa. Lấy rõ ràng người mang cung mệnh tại Ngọ trong tam hợp cục Dần-Ngọ-Tuất. ví như là Dương Nam/ Âm phái đẹp khởi theo chiều thuận đi trong khoảng cung Dần tới cung Tuất phải những sao tam hợp đóng tại cung Dần sẽ bị nhiều hơn là những sao cùng tam hợp tại cung Tuất. Còn với người Âm Nam/ Dương phái nữ theo chiều nghịch đi ngược lại từ cung Tuất tới cung Dần nên các sao tam hợp tại cung Tuất sẽ ảnh hưởng nặng hơn là các sao tại cung Dần.

Thuyết Âm Dương theo kinh Dịch chúng tôi xin sơ sài tóm tắt về thuyết Âm Dương:

Theo học thuyết cổ của Trung Hoa, căn nguyên sơ khởi của vạn vật trong ngoài trái đất là Thái Cực. Trong thái cực sở hữu 2 động thể tiềm phục đó là hai khí Âm Dương - gọi là Lưỡng Nghi.

Âm and Dương là hai mặt tương phản đối nghịch, mâu thuẫn, ức chế cho nhau nhưng hợp nhất, phụ thuộc, tác động cho nhau, trong Dương với mầm của Âm and trong Âm với mầm của Dương. Vạn vật được sinh thành and biến đổi nhờ hai khí Âm Dương này kết hợp.

2 khí Âm Dương giao du tuần hoàn sinh hóa ra vạn vật theo 4 hiện trạng phát triễn and suy vong đc gọi là Tứ Tượng (Thiếu Dương - Thái Dương and Thiếu Âm - Thái Âm)

"Khí của trời đất, hợp thì là 1, chia thì là Âm & Dương, tách bóc ra khiến cho bốn mùa, bày xếp thành Ngũ hành." (Đổng Trọng Thư)

Tứ tượng nhờ ảnh hưởng của hai khí Âm Dương tương tác và biến đổi khai sinh ra:

4 mùa - Xuân Hạ Thu Đông

5 chất gọi là Ngũ hành : Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

8 hình trạng khác nhau của ngoài trái đất đc gọi là Bát Quái
Càn chỉ trời, Khảm chỉ nước, Cấn chỉ núi non, Chấn chỉ sấm sét, Tốn chỉ gió, Ly chỉ lửa, Khôn chỉ đất, Đoài chỉ váy lầy.